הסמכות

אישור בטיחות בעבודה

חבר בארגון
הקבלנים

מועדון הקבלנים הרשומים

ניהול פרויקטים בבניה

רישיון תיווך במקרקעין

רשיון קבלן
– שי לוי

תעודת
הדרכה בגובה

תעודת
הכשרה

תעודת משפט,
תכנון ומקרקעין

דיפלומה
הנדסת בניה